ΜΑΜΑΚΙΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

  • Παρακαλώ γράψτε αριθμό οικογενειών, αριθμό ενηλίκων και παιδιών
    Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της εξυπηρέτησης του αιτήματός σας, ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας σε σχέση με την αποθήκευση και διαχείρισή τους.